Chợ Tốt

Tuyển Thợ Rửa Xe Làm Tết

5.500.000 - 6.500.000 đ/tháng đ

Cần tuyển thêm thợ rửa xe làm tết Ưu tiên biết rửa và chạy xe hơi Biết làm các dịch vụ xe hơi là lợi thế lớn. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho tiện việc, không nhận nhắn tin trên chợ tốt vì ít online!

Nhấn để hiện số: 038952 ***

Cần tuyển thêm thợ rửa xe làm tết Ưu tiên biết rửa và chạy xe hơi Biết làm các dịch vụ xe hơi là lợi thế lớn. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho tiện việc, không nhận nhắn tin trên chợ tốt vì ít online!

Nhấn để hiện số: 038952 ***
038952 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »