Chợ Tốt

Việc Làm Quận 9 Không Đi Đêm

8.000.000 - 11.000.000 đ/tháng đ

🛑 🛑CTY CORETRONIC (Đường N6 - Quận 9) 👉VIỆC HÀNH CHÁNH TĂNG CA 👉 TUYỂN 200 NAM NỮ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ ☎ LIÊN HỆ: ✅ Yêu cầu : Nam Nữ 18-40 tuổi ✅ Mức lương. 💰 Lương cơ bản : 4.700.000₫ 💰 Tăng ca: 33.894 đ/ giờ 💰 Phép năm : 180.000₫ 💰Chuyên cần: 300.000₫ 📌 LƯƠNG CỤ THỂ : 👉 8 tiếng ca ngày = 240.000₫ 👉 12 tiếng ca ngày = 375.000₫ ==> Thu nhập: 7- 10 triệu / tháng ✅ Thủ tục: CHỈ CẦN CMND gốc ☎ LIÊN HỆ:

Nhấn để hiện số: 090572 ***

🛑 🛑CTY CORETRONIC (Đường N6 - Quận 9) 👉VIỆC HÀNH CHÁNH TĂNG CA 👉 TUYỂN 200 NAM NỮ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ ☎ LIÊN HỆ: ✅ Yêu cầu : Nam Nữ 18-40 tuổi ✅ Mức lương. 💰 Lương cơ bản : 4.700.000₫ 💰 Tăng ca: 33.894 đ/ giờ 💰 Phép năm : 180.000₫ 💰Chuyên cần: 300.000₫ 📌 LƯƠNG CỤ THỂ : 👉 8 tiếng ca ngày = 240.000₫ 👉 12 tiếng ca ngày = 375.000₫ ==> Thu nhập: 7- 10 triệu / tháng ✅ Thủ tục: CHỈ CẦN CMND gốc ☎ LIÊN HỆ:

Nhấn để hiện số: 090572 ***
090572 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »