Chợ Tốt

Tuyển Nhân Viên Pv

120.000 đ/ngày đ

phục vụ làm việc trong moi trường vui ve

Nhấn để hiện số: 034720 ***
kim
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

phục vụ làm việc trong moi trường vui ve

Nhấn để hiện số: 034720 ***
kim
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
034720 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »