Chợ Tốt

Tuyển 2 Nam Lao Động Phổ Thông Làm Gạch Men

7.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

Công ty TNHHH VL Xây Dựng Hồng Nguyên cần tuyển 2 nam lao động phổ thông phụ vác gạch men, phụ xe, giao hàng xe máy. Ưu tiên có kinh nghiệm làm gạch men, ưu tiên biết lái xe tải 2.5 tấn. Làm tốt có thưởng thêm.

Nhấn để hiện số: 093892 ***
Mỹ Anh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Công ty TNHHH VL Xây Dựng Hồng Nguyên cần tuyển 2 nam lao động phổ thông phụ vác gạch men, phụ xe, giao hàng xe máy. Ưu tiên có kinh nghiệm làm gạch men, ưu tiên biết lái xe tải 2.5 tấn. Làm tốt có thưởng thêm.

Nhấn để hiện số: 093892 ***
Mỹ Anh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093892 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »