Chợ Tốt

Cần Tuyển Tài Xế Bằng C Trở Len

12.000.000 - 15.000.000 đ/tháng đ

Cty TNHH TM DV & PT Mai Hoang. Can tuyen tài xế bằng C trở len

Nhấn để hiện số: 093537 ***
Huong
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cty TNHH TM DV & PT Mai Hoang. Can tuyen tài xế bằng C trở len

Nhấn để hiện số: 093537 ***
Huong
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093537 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »