Chợ Tốt

Cá Tai Tượng Abino vàng - Abino Đỏ

350.000 đ đ

Tai Tượng Abino Vàng sz bàn tay Giá: 350.000₫/1 con (nếu lấy 1 cặp 600.000₫/1 cặp) Tai Tượng Abino Red Đỏ sz bàn tay Giá: 500.000₫/1 con (nếu lấy 1 cặp 900.000₫/1 cặp) Tai Tượng Abino Red Longfin sz bàn tay Giá: 800.000₫/1 con (nếu lấy 1 cặp 1.500.000₫/1 cặp) Fee ship tphcm từ 2 con trở lên, nhanh lẹ

Nhấn để hiện số: 037394 ***

Tai Tượng Abino Vàng sz bàn tay Giá: 350.000₫/1 con (nếu lấy 1 cặp 600.000₫/1 cặp) Tai Tượng Abino Red Đỏ sz bàn tay Giá: 500.000₫/1 con (nếu lấy 1 cặp 900.000₫/1 cặp) Tai Tượng Abino Red Longfin sz bàn tay Giá: 800.000₫/1 con (nếu lấy 1 cặp 1.500.000₫/1 cặp) Fee ship tphcm từ 2 con trở lên, nhanh lẹ

Nhấn để hiện số: 037394 ***
037394 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »