Chợ Tốt

Cần Việc Bao Ăn Ở Lương Thoả Thuận Có Bằng C

5.000.000 - 90.000.000 đ/tháng đ

Thắng 23 tuổi bình tân kiếm việc bao ăn ở lương thoả thuận có bằng C chưa có kinh nghiệm

Nhấn để hiện số: 034275 ***

Thắng 23 tuổi bình tân kiếm việc bao ăn ở lương thoả thuận có bằng C chưa có kinh nghiệm

Nhấn để hiện số: 034275 ***
034275 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »