Chợ Tốt

Tuyển Bảo Vệ Ca Hành Chính

4.800.000 - 5.000.000 đ/tháng đ

CÔNG TY BV THÙ ĐÔ TUYỂN BV CA HÀNH CHÍNH - LỄ, TẾT NGHĨ LƯƠNG KHOÁN TRÒN THÁNG NHẬN VIỆC NGAY

Nhấn để hiện số: 098143 ***

CÔNG TY BV THÙ ĐÔ TUYỂN BV CA HÀNH CHÍNH - LỄ, TẾT NGHĨ LƯƠNG KHOÁN TRÒN THÁNG NHẬN VIỆC NGAY

Nhấn để hiện số: 098143 ***
098143 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »