Chợ Tốt

Trai gà thanh đa binh quơi

10.000 đ đ

trai sưa chưa nên thanh ly bơt 1 sô gà noc và gà 4.đên 5 thang ( co gà 2 thang ) gà tre cac dòng butcher . siu bobby .rampuri .my kelso .jap cuban .jap nâu gia tùy con .tùy gà noc . ae ơ gần co nhu cầu alo tơi xem . KHÔNG THỜI GIAN TIÊP AE NHĂN TIN dc trai 558 /47 binh quơi p28 binh thanh . kê bên hồ câu ca HỒ TRÀM . ae vô zalo tham khao XIN CAM ƠN TRAI chi ship khi đa nhân đu tiền

Nhấn để hiện số: 093146 ***

trai sưa chưa nên thanh ly bơt 1 sô gà noc và gà 4.đên 5 thang ( co gà 2 thang ) gà tre cac dòng butcher . siu bobby .rampuri .my kelso .jap cuban .jap nâu gia tùy con .tùy gà noc . ae ơ gần co nhu cầu alo tơi xem . KHÔNG THỜI GIAN TIÊP AE NHĂN TIN dc trai 558 /47 binh quơi p28 binh thanh . kê bên hồ câu ca HỒ TRÀM . ae vô zalo tham khao XIN CAM ƠN TRAI chi ship khi đa nhân đu tiền

Nhấn để hiện số: 093146 ***
093146 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Hẹn gặp ở nơi công cộng và quen thuộc khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

Hẹn gặp ở nơi công cộng và quen thuộc khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »