Chợ Tốt

Mình Có Bằng C Và B Cần Tìm Việc Làm Buổi Tối

Từ 3.000.000 đ/tháng đ

Mình có Bằng C và B cần việc làm lái xe buổi tối. Lương thắp cũng được

Nhấn để hiện số: 096322 ***
Phụng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Mình có Bằng C và B cần việc làm lái xe buổi tối. Lương thắp cũng được

Nhấn để hiện số: 096322 ***
Phụng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096322 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »