Chợ Tốt

Nam Lái Bằng C

10.000.000 - 16.000.000 đ/tháng đ

Tên BẮC bằng C kinh nghiệm 5 năm chạy xe du lịch và xe tải dưới 18 tan ranh đường tay nguyên đến miền tây biết hàn xì, điện sửa xe, Tiếng trung khoảng 60/100 không thích bớt xén xăng dầu hay các khoản khác nếu có bốc vác dưới 2 tấn thi ok chi làm việc gần gò vấp ( xin mấy n cò cói đừng nhá máy tôi em)

Nhấn để hiện số: 096400 ***

Tên BẮC bằng C kinh nghiệm 5 năm chạy xe du lịch và xe tải dưới 18 tan ranh đường tay nguyên đến miền tây biết hàn xì, điện sửa xe, Tiếng trung khoảng 60/100 không thích bớt xén xăng dầu hay các khoản khác nếu có bốc vác dưới 2 tấn thi ok chi làm việc gần gò vấp ( xin mấy n cò cói đừng nhá máy tôi em)

Nhấn để hiện số: 096400 ***
096400 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »