Chợ Tốt

Cần 3 Bạn Bán Cf Pha Tại Quán Ken Cafe

6.200.000 - 7.400.000 đ/tháng đ

Cần tuyển 3 bạn bán cafe tại quá Có hai ca làm. Việc có thể xoay ca hoặc partime trong quá trình làm việc Sáng 7h30 tới 11h30 Chiều 1h tới 17h chiều Có thể nhận lương tuần hoặc theo tháng Bạn nào cần làm thêm thì ib trực tiếp mình

Nhấn để hiện số: 056433 ***
Tuấn
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cần tuyển 3 bạn bán cafe tại quá Có hai ca làm. Việc có thể xoay ca hoặc partime trong quá trình làm việc Sáng 7h30 tới 11h30 Chiều 1h tới 17h chiều Có thể nhận lương tuần hoặc theo tháng Bạn nào cần làm thêm thì ib trực tiếp mình

Nhấn để hiện số: 056433 ***
Tuấn
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
056433 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »