Chợ Tốt

THỢ SỬA CHỮA LẶT VẶT

đ

Mình là Thợ Đa Năng Sữa Chửa Mọi Thứ ...SỮA CHỬA LẶT VẶT.LINH TINH ĐỦ THỨ +Điện..Nước.. +Điện Lạnh +Camera +Hàn Sắt Lặt Vặt.. Anh Chị Có hư gì gọi.

Nhấn để hiện số: 097659 ***
Tâm
Chưa hoạt động

Bán chuyên

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Mình là Thợ Đa Năng Sữa Chửa Mọi Thứ ...SỮA CHỬA LẶT VẶT.LINH TINH ĐỦ THỨ +Điện..Nước.. +Điện Lạnh +Camera +Hàn Sắt Lặt Vặt.. Anh Chị Có hư gì gọi.

Nhấn để hiện số: 097659 ***
Tâm
Chưa hoạt động

Bán chuyên

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
097659 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »