Chợ Tốt

Thợ Hàn

450.000 - 1.100.000 đ (lương khoán) đ

Mình 28 tuổi nhận làm các công việc cơ khí hàn, sửa khung, kệ, cửa, dàn, gác xếp, tôn, mái..,...,...,... cho nhà, quán, shop hoặc qua thầu công trình (450-500) tùy việc. Vui vẻ, thoải mái làm uy tín!

Nhấn để hiện số: 082692 ***
Duy
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Mình 28 tuổi nhận làm các công việc cơ khí hàn, sửa khung, kệ, cửa, dàn, gác xếp, tôn, mái..,...,...,... cho nhà, quán, shop hoặc qua thầu công trình (450-500) tùy việc. Vui vẻ, thoải mái làm uy tín!

Nhấn để hiện số: 082692 ***
Duy
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
082692 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »