Chợ Tốt

Tìm Việc Làm Tết Hoặc Trực Online Tại Nhà

18.000 - 25.000 đ/giờ đ

có kinh nghiệm bán hàng online và công việc khác

Nhấn để hiện số: 090608 ***
KHUONE
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

có kinh nghiệm bán hàng online và công việc khác

Nhấn để hiện số: 090608 ***
KHUONE
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090608 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »