Chợ Tốt

gia hạn visa nước ngoài giá rẻ

560.000 đ đ

THỦ TỤC XIN GIA HẠN VISA VIỆT NAM CHI TIẾT Người nước ngoài đang ở Việt Nam đã có visa hiện hành, cần kéo dài thêm thời gian ở Việt Nam bắt buộc phải xin gia hạn visa để có thể tiếp tục sống và làm việc tại Việt Nam. Trước khi gia hạn visa, bạn cần xác định rõ loại visa đang sở hữu thuộc loại nào, bởi mỗi loại visa gia hạn cơ quan thẩm quyền sẽ yêu cầu những giấy tờ khác nhau. Hồ sơ xin gia hạn các loại visa Việt Nam Thời gian xét duyệt hồ sơ gia hạn visa Việt Nam Theo quy định, thời gian đương đơn nhận được kết quả gia hạn visa là từ 7 đến 10 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ. 1 Visa Lao động (LĐ) Bản gốc hộ chiếu, visa Hồ sơ pháp lý công ty bảo lãnh Giấy phép lao động Mẫu đơn xin gia hạn visa (Mẫu N5). Giấy xác nhận tạm trú 2 Visa Doanh nghiệp (DN) Bản gốc hộ chiếu, visa Giấy xác nhận tạm trú Hồ sơ pháp lý của công ty bảo lãnh Mẫu đơn xin gia hạn visa(Mẫu N5) 3 Visa Đầu tư (ĐT) Bản gốc hộ chiếu,visa Giấy chứng nhận đầu tư ,góp vốn Giấy xác nhận tạm trú Mẫu đơn xin gia hạn visa, (Mẫu N5) 4 Visa Thăm thân (TT) Bản gốc hộ chiếu,visa Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân Giấy xác nhận tạm trú Giấy CMND của thân nhân Mẫu đơn xin gia hạn visa (Mẫu N5) 5 Visa Du lịch (DL) Mẫu đơn xin gia hạn visa, gia hạn tạm trú tại Việt Nam (Mẫu N5) Bản gốc hộ chiếu ,visa

Nhấn để hiện số: 078922 ***

THỦ TỤC XIN GIA HẠN VISA VIỆT NAM CHI TIẾT Người nước ngoài đang ở Việt Nam đã có visa hiện hành, cần kéo dài thêm thời gian ở Việt Nam bắt buộc phải xin gia hạn visa để có thể tiếp tục sống và làm việc tại Việt Nam. Trước khi gia hạn visa, bạn cần xác định rõ loại visa đang sở hữu thuộc loại nào, bởi mỗi loại visa gia hạn cơ quan thẩm quyền sẽ yêu cầu những giấy tờ khác nhau. Hồ sơ xin gia hạn các loại visa Việt Nam Thời gian xét duyệt hồ sơ gia hạn visa Việt Nam Theo quy định, thời gian đương đơn nhận được kết quả gia hạn visa là từ 7 đến 10 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ. 1 Visa Lao động (LĐ) Bản gốc hộ chiếu, visa Hồ sơ pháp lý công ty bảo lãnh Giấy phép lao động Mẫu đơn xin gia hạn visa (Mẫu N5). Giấy xác nhận tạm trú 2 Visa Doanh nghiệp (DN) Bản gốc hộ chiếu, visa Giấy xác nhận tạm trú Hồ sơ pháp lý của công ty bảo lãnh Mẫu đơn xin gia hạn visa(Mẫu N5) 3 Visa Đầu tư (ĐT) Bản gốc hộ chiếu,visa Giấy chứng nhận đầu tư ,góp vốn Giấy xác nhận tạm trú Mẫu đơn xin gia hạn visa, (Mẫu N5) 4 Visa Thăm thân (TT) Bản gốc hộ chiếu,visa Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân Giấy xác nhận tạm trú Giấy CMND của thân nhân Mẫu đơn xin gia hạn visa (Mẫu N5) 5 Visa Du lịch (DL) Mẫu đơn xin gia hạn visa, gia hạn tạm trú tại Việt Nam (Mẫu N5) Bản gốc hộ chiếu ,visa

Nhấn để hiện số: 078922 ***
078922 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »