Chợ Tốt

Khuyến mãi sắc hè

5.999.000 đ đ

🌈 THIÊN NHIÊN ĐANG NHẬN KHÁCH TOUR MIỀN BẮC 2021🌈 Chương trình: Hạ Long – Ninh Bình – SaPa – Hà Nội 4N3Đ Ngày khởi hành : 15/04/2021 🎀 Giá tour: 5.990.000 𝑉𝑁Đ 🎀 𝐿𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́: 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 3 𝑠𝑎𝑜 🎀 𝑉𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒𝑡𝐽𝑒𝑡 𝐴𝑖𝑟 🎀 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑘𝑦́ 𝑔𝑢̛̉𝑖: 20𝑘𝑔 + 7𝑘𝑔 𝑥𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑦 ******************************** Chương trình: Hải Phòng - Hạ Long – Ninh Bình – SaPa – Hà Nội 5N4Đ Ngày khởi hành : 21/04/2021 🎀 Giá tour: 7.990.000 𝑉𝑁Đ 🎀 𝐿𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́: 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 3 𝑠𝑎𝑜 🎀 𝑉𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎m 𝐴𝑖𝑟line 🎀 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑘𝑦́ 𝑔𝑢̛̉𝑖: 20𝑘𝑔 + 7𝑘𝑔 𝑥𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑦 𝐂𝐓𝐘 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 🏡 1356, 3 tháng 2, P.2, Q 11 🏡365 Trần Phú, P.8, Q.5 🏡516 Lạc Long Quân, P.5, Q.11 #Noidia #Thiennhien #Naturetourist

Nhấn để hiện số: 090622 ***
Anh Anh Tuấn
Chưa hoạt động

Bán chuyên

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

🌈 THIÊN NHIÊN ĐANG NHẬN KHÁCH TOUR MIỀN BẮC 2021🌈 Chương trình: Hạ Long – Ninh Bình – SaPa – Hà Nội 4N3Đ Ngày khởi hành : 15/04/2021 🎀 Giá tour: 5.990.000 𝑉𝑁Đ 🎀 𝐿𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́: 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 3 𝑠𝑎𝑜 🎀 𝑉𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒𝑡𝐽𝑒𝑡 𝐴𝑖𝑟 🎀 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑘𝑦́ 𝑔𝑢̛̉𝑖: 20𝑘𝑔 + 7𝑘𝑔 𝑥𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑦 ******************************** Chương trình: Hải Phòng - Hạ Long – Ninh Bình – SaPa – Hà Nội 5N4Đ Ngày khởi hành : 21/04/2021 🎀 Giá tour: 7.990.000 𝑉𝑁Đ 🎀 𝐿𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́: 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 3 𝑠𝑎𝑜 🎀 𝑉𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎m 𝐴𝑖𝑟line 🎀 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑘𝑦́ 𝑔𝑢̛̉𝑖: 20𝑘𝑔 + 7𝑘𝑔 𝑥𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑦 𝐂𝐓𝐘 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 🏡 1356, 3 tháng 2, P.2, Q 11 🏡365 Trần Phú, P.8, Q.5 🏡516 Lạc Long Quân, P.5, Q.11 #Noidia #Thiennhien #Naturetourist

Nhấn để hiện số: 090622 ***
Anh Anh Tuấn
Chưa hoạt động

Bán chuyên

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090622 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Hẹn gặp ở nơi công cộng và quen thuộc khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »