Chợ Tốt

Samsung note 10 lite zin

5.500.000 đ đ

Note 10 lite zin chưa sửa chữa Máy trầy nhẹ

Nhấn để hiện số: 058970 ***

Note 10 lite zin chưa sửa chữa Máy trầy nhẹ

Nhấn để hiện số: 058970 ***
058970 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tránh đưa lại sản phẩm cho người bán sau khi đã trả tiền.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »