Chợ Tốt

Ca Trưởng Quản Lý Toà Nhà

5.500.000 - 7.000.000 đ/tháng đ

Đội trưởng chỉ huy toà nhà cao cấp Sắp xếp ca trực và đào tạo bạo vệ Có phụ cấp và khen thưởng

Nhấn để hiện số: 091366 ***

Đội trưởng chỉ huy toà nhà cao cấp Sắp xếp ca trực và đào tạo bạo vệ Có phụ cấp và khen thưởng

Nhấn để hiện số: 091366 ***
091366 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »