Chợ Tốt

Thợ Hồ. Sơn Nước. Khoán

1.000.000 - 2.000.000 đ/ngày đ

mới hết việc nên tìm nhận khoán công trình công ty nhà ở xây mới sửa chửa.tụi em dân quê trung nam bộ. vui vẻ hòa đồng cam kết làm dc mới lấy tiền.

Nhấn để hiện số: 036354 ***
Tài
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

mới hết việc nên tìm nhận khoán công trình công ty nhà ở xây mới sửa chửa.tụi em dân quê trung nam bộ. vui vẻ hòa đồng cam kết làm dc mới lấy tiền.

Nhấn để hiện số: 036354 ***
Tài
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
036354 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »