Chợ Tốt

Nhận Làm Sổ Sách Kế Toán, Hành Chính, Kd

Thương lượng đ

Mô hình khoán việc (thuê dịch vụ) đang trở thành lựa chọn tối ưu chi phí lương cho các DN, nhất là trong bối cảnh COVID-19 hiện nay. Nhiều DN đã phải tuyển dụng nhiều vị trí nhân lực, dẫn đến chi phí lương, BH tăng làm cho giá thành sản phẩm dịch vụ tăng nên khó cạnh tranh trên thị trường. Đội ngũ chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm làm báo cáo sổ sách kế toán, cân đối chi phí, soạn thảo hợp đồng kinh tế, làm bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu, chấm công, làm bảng lương, làm thủ tục BHXH, BHYT cho nhiều DN đã giúp DN tiết kiệm được nhiều chi phí. DN của bạn không còn phải lo lắng tuyển đủ vị trí kế toán, hành chính, nhân sự, kinh doanh, đội ngũ chúng tôi sẽ thay bạn làm việc đó với sự uy tín, kinh nghiệm và nhiệt tình. Xin liên hệ thêm để được tư vấn cụ thể hơn

Nhấn để hiện số: 039912 ***
Thanh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Mô hình khoán việc (thuê dịch vụ) đang trở thành lựa chọn tối ưu chi phí lương cho các DN, nhất là trong bối cảnh COVID-19 hiện nay. Nhiều DN đã phải tuyển dụng nhiều vị trí nhân lực, dẫn đến chi phí lương, BH tăng làm cho giá thành sản phẩm dịch vụ tăng nên khó cạnh tranh trên thị trường. Đội ngũ chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm làm báo cáo sổ sách kế toán, cân đối chi phí, soạn thảo hợp đồng kinh tế, làm bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu, chấm công, làm bảng lương, làm thủ tục BHXH, BHYT cho nhiều DN đã giúp DN tiết kiệm được nhiều chi phí. DN của bạn không còn phải lo lắng tuyển đủ vị trí kế toán, hành chính, nhân sự, kinh doanh, đội ngũ chúng tôi sẽ thay bạn làm việc đó với sự uy tín, kinh nghiệm và nhiệt tình. Xin liên hệ thêm để được tư vấn cụ thể hơn

Nhấn để hiện số: 039912 ***
Thanh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
039912 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »