Chợ Tốt

Tuyển 3 Nữ Làm Tiệm Giặt Sấy Thủ Đức

20.000 - 25.000 đ/giờ đ

Tới sẽ được trao đổi vào hướng dẫn Công việc dẽ làm

Nhấn để hiện số: 037560 ***

Tới sẽ được trao đổi vào hướng dẫn Công việc dẽ làm

Nhấn để hiện số: 037560 ***
037560 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »