Chợ Tốt

Tuyển 1 Tài Xế Xe Tải Bằng C

8.000.000 đ/tháng đ

Công ty Kim Hiệp cần tuyển tài xế bằng Công việc ổn định. có tiền tăng ca sau mỗi chuyến hàng.lam việc từ thứ 2 đến thứ 7

Nhấn để hiện số: 090376 ***

Công ty Kim Hiệp cần tuyển tài xế bằng Công việc ổn định. có tiền tăng ca sau mỗi chuyến hàng.lam việc từ thứ 2 đến thứ 7

Nhấn để hiện số: 090376 ***
090376 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »