Chợ Tốt

Cửa Hàng Phó Dookki Vincom Thủ Đức

8.000.000 - 9.000.000 đ/tháng đ

🌺🌺🌺Dookki Vincom Thủ Đức Tuyển 👉Cửa Hàng Phó. Công việc: -Set up nhà hàng theo quy chuẩn công ty -Giải quyết các khiếu nại từ phía khách hàng -Lên kế hoạch Order nguyên vật liệu tại nhà hàng -Các công việc phát sinh trong nhà hàng -Là người chịu trách nhiệm kiểm soát ca Cửa hàng, thay mặt CHT giải quyết mọi vấn đề khi CHT không có mặt -Xếp LLV hằng ngày, hằng tuần sao cho hợp lý với tình hình kinh doanh hiện tại Nhà Hàng -Kiểm tra vệ sinh Nhà Hàng -Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên Yêu cầu: - Kinh nghiệm tổi thể 6 tháng ở vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực F&B nhà hàng - Nhanh nhẹn, xử lý tình huống. Thời Gian: 9h-22h (T2-CN off 1 ngày/tuần, ko đc off T6,T7,CN)

Nhấn để hiện số: 093928 ***

🌺🌺🌺Dookki Vincom Thủ Đức Tuyển 👉Cửa Hàng Phó. Công việc: -Set up nhà hàng theo quy chuẩn công ty -Giải quyết các khiếu nại từ phía khách hàng -Lên kế hoạch Order nguyên vật liệu tại nhà hàng -Các công việc phát sinh trong nhà hàng -Là người chịu trách nhiệm kiểm soát ca Cửa hàng, thay mặt CHT giải quyết mọi vấn đề khi CHT không có mặt -Xếp LLV hằng ngày, hằng tuần sao cho hợp lý với tình hình kinh doanh hiện tại Nhà Hàng -Kiểm tra vệ sinh Nhà Hàng -Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên Yêu cầu: - Kinh nghiệm tổi thể 6 tháng ở vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực F&B nhà hàng - Nhanh nhẹn, xử lý tình huống. Thời Gian: 9h-22h (T2-CN off 1 ngày/tuần, ko đc off T6,T7,CN)

Nhấn để hiện số: 093928 ***
093928 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »