Chợ Tốt

Tuyển 3 Nam Lái Xe Bằng C

8.000.000 - 20.000.000 đ (lương khoán) đ

- Cty TNHH Đức Tâm - Công việc: giao hàng gạch từ Đồng Nai, Bình Dương về các quận HCM - có đóng bảo hiểm xã hội, BHYT và lương tháng 13

Nhấn để hiện số: 091974 ***
A Sơn
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

- Cty TNHH Đức Tâm - Công việc: giao hàng gạch từ Đồng Nai, Bình Dương về các quận HCM - có đóng bảo hiểm xã hội, BHYT và lương tháng 13

Nhấn để hiện số: 091974 ***
A Sơn
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
091974 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »