Chợ Tốt

Tuyển Bốc Xếp Lao Động Phổ Thông

10.000.000 - 11.000.000 đ/tháng đ

Mô tả công việc: bốc xếp hàng hóa, đi theo xe, làm việc theo sự phân công của điều hành. Yêu cầu: có sức khỏe tốt, làm được công việc nặng, trung thực. Thời gian làm việc: từ 07h 30 đến khi hết việc Chế độ: được hưởng theo chế độ nhà nước, bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn đầy đủ. liên hệ trong giờ hành chánh.

Nhấn để hiện số: 034765 ***
hoà
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Mô tả công việc: bốc xếp hàng hóa, đi theo xe, làm việc theo sự phân công của điều hành. Yêu cầu: có sức khỏe tốt, làm được công việc nặng, trung thực. Thời gian làm việc: từ 07h 30 đến khi hết việc Chế độ: được hưởng theo chế độ nhà nước, bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn đầy đủ. liên hệ trong giờ hành chánh.

Nhấn để hiện số: 034765 ***
hoà
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
034765 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »