Chợ Tốt

Máy 7kg cua ngang

3.500.000 đ đ

moi mua chua dc nam k cần dùng nên bán lại

Nhấn để hiện số: 032692 ***

moi mua chua dc nam k cần dùng nên bán lại

Nhấn để hiện số: 032692 ***
032692 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »