Chợ Tốt

M Can Tien Thơ Phu Sơn Nước Lam Viec O Sai Gon

250.000 - 450.000 đ/tháng đ

đag cam tien a e thơ zin nước ơ quê lên sai gôn lam tai m cung o que

Nhấn để hiện số: 093832 ***
Khang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

đag cam tien a e thơ zin nước ơ quê lên sai gôn lam tai m cung o que

Nhấn để hiện số: 093832 ***
Khang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093832 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »