Chợ Tốt

Nhận Thi Công Xây Dựng Nhà Ở Tiền Chế.,....

350.000 - 500.000 đ (lương khoán) đ

Nhận thi công xây dựng nhà ở, tiền chế, hàng rào, sửa chữa nhà... Thay mái, chống thấm chống dột, thông ống, sữa cấp thoát nước, điện , laphong, xây tô, lát ốp gạch..........

Nhấn để hiện số: 082268 ***
Nhựt
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nhận thi công xây dựng nhà ở, tiền chế, hàng rào, sửa chữa nhà... Thay mái, chống thấm chống dột, thông ống, sữa cấp thoát nước, điện , laphong, xây tô, lát ốp gạch..........

Nhấn để hiện số: 082268 ***
Nhựt
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
082268 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »