Chợ Tốt

Mình Nhận Công Việc Phổ Thông Dọn Dẹp Bóc Vác Alo

Từ 250.000 đ/ngày đ

mình nhận làm những công việc phổ thông dọn dẹp nhà cửa bóc vác . nhận làm những công việc khoán lại ai cần alo mình . 0931.0808.12

Nhấn để hiện số: 096208 ***
Hậu
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

mình nhận làm những công việc phổ thông dọn dẹp nhà cửa bóc vác . nhận làm những công việc khoán lại ai cần alo mình . 0931.0808.12

Nhấn để hiện số: 096208 ***
Hậu
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096208 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »