Chợ Tốt

Tuyển 2 Nhân Viên Kinh Doanh

5.000.000 - 30.000.000 đ/tháng đ

Hỗ trợ hội thảo. Hỗ trợ tuyển dụng. Hỗ trợ văn phòng trong việc quản lý doanh số, đôn đốc nhân viên làm việc theo kế hoạch đề ra

Nhấn để hiện số: 093265 ***

Hỗ trợ hội thảo. Hỗ trợ tuyển dụng. Hỗ trợ văn phòng trong việc quản lý doanh số, đôn đốc nhân viên làm việc theo kế hoạch đề ra

Nhấn để hiện số: 093265 ***
093265 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »