Chợ Tốt

Trung Tâm Anh Ngữ Ở Lại Trung Tâm ,Cao 1M65

8.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

trong coi trung tâm anh ngữ ở lại trung tâm , ca trực 2 người tự sắp xếp thời gian

Nhấn để hiện số: 032675 ***

trong coi trung tâm anh ngữ ở lại trung tâm , ca trực 2 người tự sắp xếp thời gian

Nhấn để hiện số: 032675 ***
032675 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »