Chợ Tốt

SMART TIVI SAMSUNG 55 in 4K CONG

8.500.000 đ đ

Về được 3 pé. 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐓𝐈𝐕𝐈 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 𝟓𝟓𝐢𝐧 𝟒𝐊 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐑𝐄̉: 𝟖𝐓𝐑𝟓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐈̣ 𝟏𝟗𝐭𝐫𝟖𝟗𝟎 𝐁𝐀̉𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝟐𝟒 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐫𝐚̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟖𝟓𝟎𝐊 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐚́𝐲 𝑯𝒐̂̉ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒈𝒐́𝒑 0% 𝐂𝐀́𝐓 𝐀𝐍𝐇  𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐔̛̃ 𝐓𝐈́𝐍, 𝐕𝐀̣𝐍 𝐍𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐓𝐈𝐍

Nhấn để hiện số: 090760 ***

Về được 3 pé. 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐓𝐈𝐕𝐈 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 𝟓𝟓𝐢𝐧 𝟒𝐊 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐑𝐄̉: 𝟖𝐓𝐑𝟓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐈̣ 𝟏𝟗𝐭𝐫𝟖𝟗𝟎 𝐁𝐀̉𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝟐𝟒 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐫𝐚̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟖𝟓𝟎𝐊 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐚́𝐲 𝑯𝒐̂̉ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒈𝒐́𝒑 0% 𝐂𝐀́𝐓 𝐀𝐍𝐇  𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐔̛̃ 𝐓𝐈́𝐍, 𝐕𝐀̣𝐍 𝐍𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐓𝐈𝐍

Nhấn để hiện số: 090760 ***
Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Tivi
Hãng
Hãng: Samsung
Kích thước
Kích thước: 55 – 64 inch
Kết nối internet
Kết nối internet:
Khu vực
location
Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
090760 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ
safe tips

Lựa chọn hình thức giao hàng an toàn-uy tín-hiệu quả, khi nhận hàng hãy kiểm tra cẩn thận chất lượng sản phẩm sau đó mới trả tiền.

Tìm hiểu thêm »
safe tips

Lựa chọn hình thức giao hàng an toàn-uy tín-hiệu quả, khi nhận hàng hãy kiểm tra cẩn thận chất lượng sản phẩm sau đó mới trả tiền.

Tìm hiểu thêm »