Phí trước bạ khi mua đất là một trong những loại phí phải nộp cho cơ quan nhà nước trước khi đăng ký quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ về loại phí trước bạ khi mua đất này.

Để tìm hiểu sâu hơn, đồng thời nắm rõ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; bài viết dưới đây sẽ tổng hợp và chia sẻ đến các bạn những điều cần biết về phí trước bạ khi mua đất. Cùng tham khảo nào!

nhung dieu can biet ve phi truoc ba khi mua dat
Những điều cần biết về phí trước bạ khi mua đất. Nguồn: doisongphapluat
  1. Đối tượng chịu phí trước bạ

Đối tượng phải chịu phí nếu trường hợp là nhà gồm có nhà ở, nhà làm việc và nhà sử dụng cho các mục đích khác. Còn đất bao gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).

  1. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân (cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu ở trên, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước.

Trường hợp, bạn không phải nộp phí trước bạ khi mua đất hay nằm trong diện được miễn phí trước bạ thì người người chủ sở hữu đất phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế trước khi đăng ký quyền sử dụng.

 nhung dieu can biet ve phi truoc ba khi mua dat 2
Người nộp lệ phí trước bạ. Nguồn: dothi
  1. Các trường hợp không phải nộp phí trước bạ

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau:

Nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc của nước ngoài tại Việt Nam.

Trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự là những toà nhà hoặc các bộ phận của toà nhà và phần đất trực thuộc toà nhà được sử dụng vào mục đích chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao (bao gồm cả nhà ở và phần đất kèm theo nhà ở của người đứng đầu cơ quan), cơ quan lãnh sự theo quy định tại điểm b, Khoản 1, và điểm c, Khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993.

Còn lại các trường hợp bạn cần mua nhà, mua đất đều phải nộp lệ phí trước bạ.

  1. Cách tính lệ phí trước bạ

Theo Khoản 1 Điều 7 của nghị định 45/2011/NĐ-CP có quy định về mức thu lệ phí trước bạ: đối với nhà, đất mức thu là 0.5 %.

Và tại Khoản 2 Điều 5 của thông tư số 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ có quy định về căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ khi mua đất, mua nhà như sau:

– Nếu là đất, lệ phí trước bạ = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí). Trong đó, diện tích đất tính bằng m2, giá đất theo bảng giá và lệ phí 0.5 %.

– Trường hợp bạn mua nhà chung cư hay mua nhà giá rẻ, lệ phí trước bạ = (Diện tích nhà) x (Cấp nhà) x (Lệ phí). Khi đó, diện tích nhà là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn, giá nhà tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và lệ phí 0.5 %.

Hy vọng với những thông tin đầy đủ về phí trước bạ khi mua đất sẽ giúp bạn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN NÀO

Ý kiến của bạn