logo
logo
Tin cá nhân đăng 3 tuần trước

Xám camelo

800.000 đđ   

Gà hiện 1kg5 Đang chế độ Mở vỏ là sút Sung túc cự mạnh Bao tật lỗi cho ae Gà lông mới tay tốt Ae bắt về là sút liền Lông đuôi chưa cắt tỉa Gà zin chưa qua cựa nha ae

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Tre
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)