logo
logo
Tin bán chuyên đăng hôm qua

Mèo munchkin bicolor chân ngắn

6.800.000 đđ   

Mèo anh lông ngắn Chân ngắn Đã tiêm ngừa Đã sổ giun Ưu tien xem tận nơi

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)