logo
logo
Tin bán chuyên đăng 22 giờ trước

Mèo anh lông ngắn silver tappy thuần chủng

3.300.000 đđ   

Đã tiêm ngừa Đã sổ giun Ưu tien xem tận nơi Đầy đủ đực cái

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Anh Lông Ngắn
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)