Chợ Tốt
4Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Samsung
Galaxy Note 9
128 GB
Đen bóng - Jet black
Giá+
Tình trạng+
Tin có video+
Vận chuyển giao nhận+

Điện Thoại Samsung Note 9 128GB Đen Bóng Cũ & Mới Giá Siêu Rẻ

1