Chợ Tốt
4Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Samsung
Galaxy Note 9
128 GB
Xám
Giá+
Tình trạng+
Tin có video+
Vận chuyển giao nhận+