Chợ Tốt
2Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Samsung
Galaxy Note 8
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Màu sắc+
Vận chuyển giao nhận+