Chợ Tốt
3Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Apple
iPhone 6S
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Màu sắc+
Tin có video+
Vận chuyển giao nhận+

Xác iPhone 6S Cũ Còn Màn Hình, Vân Tay Nhạy