Chợ Tốt

Laptop LG Core 2 Duo Dưới 128 GB Cũ & Mới Chính Hãng Giá Rẻ