Chợ Tốt
2Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Blackberry
Keyone
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Màu sắc+
Vận chuyển giao nhận+

Xác Blackberry Keyone Cũ Còn Màn Hình, Vân Tay Nhạy