Chợ Tốt
2Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Samsung
Galaxy S3
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Màu sắc+
Tin có video+
Vận chuyển giao nhận+

Xác Samsung Galaxy S3 Cũ Còn Màn Hình, Vân Tay Nhạy