TAGs

check serial number

Cách phân biệt iPhone thật và giả
8 bước kiểm tra iPhone 5s cũ