TAGs

kiểm tra serial number

Cách kiểm tra điện thoại chính hãng
Tổng hợp kinh nghiệm chọn mua máy ảnh cũ (phần 2)